PROGRAMA PER ETAPES I CURSOS

ESKCMAT Escoles FEDAC

L’hora complementària de totes les Escoles FEDAC i a totes les Etapes i Nivells d’Ensenyament!

“La missió de l’escacs a les escoles no és l’erudició de treure mestres d’escacs. L’educació mitjançant l’escacs ha de ser l’educació de pensar per si mateix.”

Emanuel Lasker. Campeón del mundo de 1894 a 1921.

Durant el curs 2013-14 es va  implantar en algunes Escoles FEDAC de Catalunya un programa d’escacs a les aules d’Educació Primària en horari lectiu, començant pel nivell bàsic amb els nens/es de 6 i 7 anys, amb continuïtat en els cursos educatius superiors fins a l’edat dels 12 anys.

Aquest programa està basat en les intel·ligències múltiples que ens permeten treballar l’escacs des de diferents perspectives i així, donar més oportunitats a cada nen/a. Es tracta que aprenguin a jugar a escacs de manera fàcil i divertida, sense pretendre formar jugadors professionals, sinó d’aplicar els escacs com a eina d’aprenentatge, aprofitant els seus avantatges per ajudar l’alumne a desenvolupar d’una forma natural habilitats tant de tipus cognitives com socials.

Entre aquestes habilitats que els escacs pot aportar als nostres escolars destaquem les següents: la memòria, la capacitat de concentració, la presa de decisions i l’acceptació davant l’error, l’atenció , la visió espacial de la realitat, la resolució de problemes, el pensament creatiu, l’autoestima i el sentit d’assoliment, la capacitat crítica, la iniciativa i l’empatia entre moltes altres.

El Projecte actualment es duu a terme a tota la Primària (des de 1r fins a 6è) en horari lectiu. La temporització és d’una hora quinzenal per cada grup format per uns 12-14 alumnes. Hi participen tots els alumnes, independentment del seu nivell. També es tenen en compte els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE): se’ls fan explicacions individualitzades i s’adapten les partides al seu nivell.

La pràctica de l’escacs no comporta una despesa econòmica important, ja que el material bàsic són fitxes, els escaquers i les peces, i el seu cost no és gaire elevat. A partir d’aquí s’hi poden anar afegint altres recursos: el projector, escaquers murals, llibres digitals…

L’escola FEDAC Sant Narcís té un conveni i col·labora amb les universitats de Girona, Lleida i Vic, que juntament amb la Dra. Saurina del Departament d’Estadística de la Generalitat estan fent un estudi per tal de comprovar els beneficis que comporta la pràctica dels escacs. 

Al mateix temps l’escola FEDAC Sant Narcís es seu de formació de mestres Gironins interessats a aplicar els escacs a l’aula i un mestre de l’escola actua de formador d’aquests mestres en els cursos oferts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Amb el desenvolupament d’aquest tipus de projectes el centre pretén mantenir el seu compromís per un aprenentatge més complet, actual i eficaç per als seus alumnes. 

Escacs FEDAC Sant Narcís a TV3

ESCACS educatius a FEDAC MontcadaCONTINGUTS
1rJuga i Aprèn 1 (Unitats 1-4 ) contè:

Unitat 1 El tauler: les caselles, les línies, les peces
Unitat 2 El peó: el moviment, limitacions al moviment, la captura.
Unitat 3 La torre: el moviment, limitacions al moviment i la captura.
Unitat 4 L’alfil: el moviment, limitacions al moviment i la captura.
2nJuga i Aprèn 1 (Unitat 5-8 ) que contè:

Unitat 5 La dama: el moviment, limitacions al moviment i la captura.
Unitat 6 El rei: el moviment, limitacions al moviment i la captura.
Unitat 7 El cavall: el moviment, limitacions al moviment i la captura.Unitat 8 Escac: escac al rei, escac mat i l’ofegat
3rJuga i Aprèn 2 Unitat (1-4), que contè:

Unitat 1 Moure: la torre i l’alfil. La dama i el rei. El cavall i el peó.
Unitat 2 Valor de les peces: el valor i les equivalències.
Unitat 3 Capturar: la torre i l’alfil. La dama i el rei. El cavall i el peó
Unitat 4 Atacar: jugada d’atac, jugada errònea i Podem capturar?
4tJuga i Aprèn 2 (Unitat 5-8 ) ,que contè:

Unitat 5 Defensar: moure, capturar, defensar i interposar.
Escac al rei: escac al rei, respostes a l’escac al rei: moure, capturar i interposar.
Escac i mat: escac i mat, evitar l’escac i mat, combinació de mat.
Mat del pastor i mat del boig.Juguem!: valoració, jugada il·legal i normes.
Juga i Aprèn 3  (Unitat 1-4 ) que contè: Unitat 1 Amenaça i defensa:

Quan la peça atacant té més, menys o igual valor.
Unitat 2 Mat amb dues torres: posició final d’escac i mat, posició intermèdia, contratemps.
Unitat 3 Canvis: senzills, pressió i defensa, errades típiques.
Unitat 4 Mat amb una dama: posició final d’escac i mat, posició intermèdia, contratemps.
Juga i Aprèn 3 (Unitat 5-8 ) que contè:

Unitat 5: La doble amenaça. Tipus, amb quines peces? Observacions
Unitat 6 Mat amb una torre: posició final d’escac i mat, posició intermèdia, contratemps.
Unitat 7 Raigs X: tipus, amb quines peces? Observacions.
Unitat 8 jugades especials del peó: coronació, captura al pas.

Llibre de text: 1r Primària

Llibre de text: 2n Primària

Llibre de text: 3r Primària

Llibre de text: 4r Primària

Llibre de text: 5è Primària

Llibre de text: 6è Primària


Material programacion con sesiones:

• Una selección de contenidos pensados para cada año de la Educación Primaria (1º/6º) y 1º de secundaria.

• Una planificación

• Una programación por clase con las actividades del docente y de los alumnos

Descarga de archivos:

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Didactica-del-ajedrez-en-el-grado-completo-parte-1.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Didactica-del-ajedrez-en-el-grado-completo-parte-2.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Didactica-del-ajedrez-en-el-grado-completo-parte-3-introducci%C3%B3n.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Primero-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Segundo-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Tercero-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Cuarto-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Quinto-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Sexto-de-primaria.pdf

http://www.ajedrezescolar.es/wp-content/uploads/2012/09/Primero-de-secundaria.pdf