Els escacs educatius estimulen i desenvolupen en els alumnes destreses mentals. Caballito de Palermo

Els escacs educatius estimulen i desenvolupen en els alumnes destreses mentals. Caballito de Palermo

El grup de treball argentí Caballito de Palermo ens porta aprenentatges sobre com treballar els escacs educatius. Sobretot per estimular i desenvolupar en els alumnes destreses mentals que després seran transferides al seva vida.

Unes de les activitats que presenten el joc de les peces. Consta d’un escaquer a on estan les inicials en majúscula d’algunes de les peces col·locades en una casella de l’escaquer. Han d’estar col·locades de tal manera que no s’amenacin entre elles. En aquesta activitat en qüestió es fa servir totes les peces menys el peó.