Jordi Franquet ens presenta els seus jocs amb jclic d’escacs interdisciplinars.

Jordi Franquet ens presenta els seus jocs amb jclic d’escacs interdisciplinars.

Escola Sant Bernat Calvó, Vila-seca (Tarragonès)

En Jordi Franquet és un mestre d’escola. Un dels grans defensors dels escacs educatius en horari lectiu. Això li ha permet formar part de la xarxa de formadors de mestres de Catalunya.

Com a innovació ha utilitzat el programa jclic per realitzar unes activitats interdisciplinars d’escacs i matemàtiques, anglès, català… Aquestes en un principi són unes activitats per aplicar-les als primers cursos de Primària.

https://clic.xtec.cat/projects/escacs2/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/ajedrez2/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/escamates/jclic.js/index.html