Escacs Educatius, Cognitius i Socials P1

Nivell 1. Continguts

 • Parts del tauler o escaquer  i peces dels escacs i la seva col·locació.
 • Moviments dels peons i  les torres . 
 • Línea vertical, línea horitzontal i diagonal.
 • Numeració amb les caselles.
 • Concepte fila i columna.
 • Coordenades.
 • Nocions d’espai(esquerra – dreta, dins – fora, davant i darrera)
 • Verbalitzar els patrons en les seriacions de peces.
 • Expressió oral amb les peces dels escacs( La fira dels titelles).
 • Comprensió escrita d’un text sobre la història dels escacs.
 • Sudokus matemàtics.

Continguts escaquístics i interdisciplinars – Escola FEDAC Sant Narcís Educació Primària

Curs 1r

 • LLengua: Presentació del joc dels escacs. De quin material està compost. Expressió oral: Expressar qui el té a casa i qui juga i amb qui juga. Si saben si hi ha equips d’escacs a l’igual que hi ha equips de futbol.
 • Llengua: Conte del rei i el savi. Comprensió oral sobre la història del rei i el savi dels escacs.
 • Joc dels escacs: Parts de l’escaquer: caselles, files, columnes i diagonals. La seva col·locació al començar la partida. 
 • Joc dels escacs: Nom de totes les peces d’escacs i la seva col·locació a l’escaquer.
 • Matemàtiques: Concepte fila, columna i coordenades, línea vertical, línea horitzontal i diagonal. Forma quadrada de l’escaquer i de les caselles.
 • Matemàtiques: Numeració amb les caselles.  Comptar fins a 64 
 • Psicomotricitat: Nocions d’espai(esquerra – dreta, dins – fora, davant i darrera).
 • Joc dels escacs: Moviment del peó. Partides de peons. 
 • Matemàtiques: Verbalitzar els patrons en les seriacions de peces.
 • Joc dels escacs: Partides de peons i objectes. 
 • Joc dels escacs: Moviment de la torre . Partides de peons i torres. Normes pactades.
 • Llengua: Expressió oral amb les peces dels escacs( La fira dels titelles).

Metodologia:

– L’aprenentatge es pot fer a base de contes (si els alumnes són més petits), de cançons o de reptes amb poques peces al tauler.

– Es poden crear situacions en les que els alumnes intercanviïn coneixements i habilitats amb els altres companys.

– És molt important saber explicar el “perquè” d’alguns moviments: això ajuda al desenvolupament del pensament reflexiu.

– La motivació és bàsica: saber superar els conflictes, les errades i les derrotes és un element que s’ha de treballar molt.

– Totes les sessions comencen amb un repàs de la sessió anterior seguida del nou contingut a introduir a la nova sessió.

Recursos utilitzats:

– Taulers i peces suficients per als participants a les sessions.

– Pissarra digital on poder projectar algunes jugades, moviments, etc.

– Exemples de webs especialitzades amb el món dels escacs.

– Programes informàtics del món dels escacs.

– Explicació de partides amb història

Otra programació escolar de la Comunidad de Aragón:

Clica sobre la imatge per descarregar els arxius

LLibre de TEXT amb activitats Interdisciplinars P1

Cançons

https://docs.google.com/document/d/1-KUeYOwTS42hrck3frJaQQsf4Jt_ficuKEkIytJboek/edit

https://drive.google.com/file/d/1UdPWGNPls152qd2QCmJiodHrEzpmv-De/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1H4mM1OrfZone4ENtDbXUk6VSVKNa2SON/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Q3RtK8hWlDdSZnxvMec9gO9SmLLsmXyV/view