Escacs P2

Continguts

 • Moviments de la dama, el cavall i el rei. 
 • Escac i escac i mat. 
 • Resolució de problemes sobre escac i escac i mat. 
 • Valor de les peces. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1maF6143yBAJ0u_1wA9XHNGGGpRgkVL5I

Curs 2n

 • Moviment del rei. Partides de peons i reis.Normes establertes.
 • Moviment de la dama. Partides de peons i dames. 
 • Partides de peons dames i reis.
 • Moviment de l’alfil. Partides de peons i alfils. 
 • Partides de peons, alfils i reis.
 • TIC: Moviment del cavall. Joc del cavall Troyis( blog escacsfedac). 
 • Partides de peons i cavalls. 
 • Partides de peons, cavalls i reis.
 • Llengua: Construcció d’un conte per parelles amb les peces d’escacs. Lectura del conte realitzar a la resta del grup.
 • Valor de les 6 peces. Matemàtiques: Càlcul mental amb el valor de les peces.
 • Matemàtiques: Sudokus amb les peces.

Activitats Interdisciplinars P2

Presentació a la Universitat de Girona:

Treball Sílvia Caselles i Meritxell Rovira mestres Escola FEDAC Sant Narcís i alumnes de 2n Primària.

https://www.udg.edu/ca/Portals/70/OpenContent/Files/20215/Escacs_nomes_son_escacs_FEDAC_Sant_Narcis.pdf

Activitat Interdisciplinar a Primària 2n

Llengua: 

Els camps semàntics: Parts del cos i animals. 

Sinònims.

Escacs: 

Moviment de la Torre. 

Les coordenades col·locant peces a l’escaquer segons la coordenada dictada.