Justificació del Projecte Educatiu

El projecte educatiu “EduEscacs TICiTAC” sorgeix arran de lapandèmia

COVID-19. En elmes de marçde 2020 es produeix una situació mundial de confinament general de la població a casa, i per tant també dels alumnes

 escolaritzats. Aquest fet inaudit ens fa plantejar com a educadors un objectiu educatiu nou i molt clar als mestres que donem classes d’escacs educatiu i social en horari lectiu a les escoles:

Com ho podem fer per poder seguir treballant i avançant en les habilitats de pensament i en l’aprenentatge competencial dels nostres estudiants tant a l’escola com a casa a través del joc dels Escacs? 

Aquesta pregunta ens porta a crear un entorn virtual d’aprenentatge EVA:

Classroom (eina educativa gratuïta de Google Education que ajuda a gestionar les classes en l’àmbit educatiu i  on s’ofereix un espai de trobada i comunicació a Internet. També trobem lloc per l’ensenyament i l’aprenentatge del joc dels escacs i al mateix temps l’entrenament de les habilitats mentals que acompanyen a aquest joc.

Si vols conèixer més dels beneficis que aporta l’ensenyament i la pràctica dels escacs educatiu i social amb l’ajuda de les TIC i les TAC en horari lectiu a l’aula, així com en l’horari no lectiu a casa, fes click al seguent botó.