Com treballem els escacs a les diferents etapes educatives

Si algú ha pensat que els escacs educatius consisteix a jugar partides i partides d’escacs, està molt equivocat!
Els escacs es converteixen en una eina per treballar amb els alumnes habilitats mentals i valors bàsics per a qualsevol procés d’ensenyament i aprenentatge, i també per a la vida.
Segons diverses investigacions científiques que s’han dedicat a estudiar els beneficis dels escacs a l’escola, els escacs educatius destaquen perquè permeten:
  • Desenvolupar l’atenció i la concentració en els alumnes, que són la base per a qualsevol procés d’aprenentatge posterior.
  • Augmentar la motivació dels nens i nenes, ja que el joc és motor d’aprenentatge en els infants.
  • Fomentar el pensament crític i les habilitats mentals a partir del desenvolupament de les capacitats d’organització, de predicció i previsió, d’establiment de conjectures,  hipòtesis i de presa de decisions.
  • Treballar les destreses socioafectives, com l’empatia, la paciència, el respecte pels altres, el saber perdre i la superació personal.

En els primers anys d’escolarització, fem preescacs amb els infants. Els nens i nenes no juguen partides d’escacs sinó que s’introdueixen en el joc a partir de contes i activitats lúdiques que els ajuden a familiaritzar-se amb les peces i l’escaquer.

Així, a educació infantil i en els primers cursos de primària expliquem històries i contes, fem titelles o cantem cançons que tenen com a protagonistes les peces dels escacs. A més de començar a conèixer el joc, aquestes activitats permeten desenvolupar l’atenció, el lèxic, la comprensió, l’expressió i la imaginació dels infants.

Alhora, en aquesta etapa els escacs es converteixen també en un joc per potenciar la psicomotricitat, quan els infants es posicionen en un escaquer gegant convertint-se ells mateixos en les peces d’escacs.

En aquesta etapa, els nens i nenes passen del pensament intuïtiu i imaginari a un pensament lògic i racional. Desenvolupen, per tant, la capacitat de pensar i comencen a tenir flexibilitat per realitzar operacions mentals reversibles i de càlcul, necessàries per als escacs i que es potencien amb el joc.

Per això, en aquesta etapa aprofitem la capacitat de fer-se preguntes dels infants i de raonar per introduir-los progressivament en el joc dels escacs a partir de reptes i activitats lúdiques. Així, comencem a esbossar les regles bàsiques del joc i, a poc a poc, anem introduint les diferents peces dels escacs, de manera que els alumnes poden jugar les seves primeres partides.

Al mateix temps, en aquesta etapa prenen consciència de l’existència de l’altre en les jugades d’escacs i també comencen a controlar el factor del temps, fet que els ajuda a millorar la capacitat d’atenció i concentració per organitzar-se en un temps límit.

En aquesta etapa, el joc dels escacs es converteix en un desafiament per als adolescents. El professor d’escacs planteja als alumnes problemes de matemàtiques, endevinalles i reptes que estimulen el pensament logicoformal, però també el pensament abstracte i hipoteticodeductiu. 

Amb tornejos ràpids a l’aula, els alumnes desenvolupen la capacitat crítica quan relacionen realitats concretes amb regles abstractes, reflexionen sobre realitats possibles o consideren diferents opcions abans d’actuar, ajudant-los a canalitzar el torrent d’emocions i sentiments que sovint flueixen en els adolescents.

Testimonis de mestres de les Escoles FEDAC

Els escascs per treballar Competències

Els escascs i robòtica Ed.Infantil

Escacs Educatius Interdisciplinar en horari lectiu

Escacs Educatius Interdisciplinar en horari lectiu