Recollim i compartim diferents recursos educatius per implementar els escacs a les escoles amb alumnes de diferents edats.

Continguts per nivells

Presentem els continguts escaquístics i interdisciplinaris que es treballen a cada curs i etapa educativa. Els escacs no només permeten treballar continguts dels àmbits de matemàtiques sinó també de llengua, de psicomotricitat, de tecnologia, de geografía…

Educació infantil

En aquesta etapa, introduïm els infants en el món dels preescacs. És a dir, a educació infantil no jugaran partides d’escacs, sinó que es familiaritzaran amb els diferents elements del joc mitjançant activitats lúdiques que aprofiten la seva curiositat natural i ganes de descoberta del món que els envolta.
Cal destacar que cada contingut es pot repetir les vegades que siguin necessàries o un contingut es pot dividir per realitzar-la en diferents dies. Abans de començar cada sessió es pot cantar una cançó o contar un conte d’escacs, així els infants se situen i serveix per iniciar cada sessió.

    Continguts escaquístics i aprenentatges

 • L’espai del tauler d’escacs
 • El quadrat: colors negre i blanc
 • Moviment vertical
 • Moviment horitzontal
 • Moviment diagonal
 • La captura
 • Les coordenades
 • La dreta i l’esquerra
 • La llegenda dels escacs i el rei
 • La torre, moviment i captura
 • L’alfil, moviment i captura
 • La dama, moviment i captura
 • El peó, moviment i captura
 • El cavall, moviment i captura

Educació primària

Amb l’activitat d’escacs educatius a l’etapa d’educació primària, treballem un seguit d’aprentatges, tant des del punt de vista escaquístic com des d’una vessant interdisciplinària amb els continguts del currículum.

1r de primària

   Continguts escaquístics

 • El tauler o escaquer 
 • Les caselles i coordenades
 • Les línies: verticals, horitzontals i diagonals
 • Les  6 peces. Col·locació de les peces
 • El peó, el moviment i la captura 
 • La torre, el moviment i la captura
 • El rei, el moviment, les limitacions i la captura 
 • Escac al rei

 Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • Llengua: Presentació del joc dels escacs i del material que en forma part.
 • Expressió oral: Expressar qui té a casa un joc escacs i qui hi juga i amb qui hi juga. Preguntar i expressar si saben que hi ha equips d’escacs, com els equips de futbol.
 • Llengua: Conte del rei i el savi.
 • Comprensió oral sobre la història del rei i el savi dels escacs.
 • Llengua: La fira dels titelles. Expressió oral amb les peces dels escacs.
 • Joc dels escacs: Parts de l’escaquer: caselles, files, columnes i diagonals. La seva col·locació al començar la partida. 
 • Joc dels escacs: Nom de totes les peces d’escacs i la seva col·locació a l’escaquer.
 • Matemàtiques: Concepte fila, columna i coordenades; línea vertical, línea horitzontal i diagonal. Forma quadrada de l’escaquer i de les caselles.
 • Matemàtiques: Numeració amb les caselles. Comptar fins a 64.
 • Psicomotricitat: Nocions d’espai (esquerra-dreta, dins-fora, davant-darrere).
 • Joc dels escacs: Moviment del peó. Partides de peons. 
 • Matemàtiques: Verbalitzar els patrons en les seriacions de peces.
 • Joc dels escacs: Partides de peons i objectes. 
 • Joc dels escacs: Moviment de la torre. Partides de peons i torres. Normes pactades.

2n de primària

   Continguts escaquístics

 • L’alfil, el moviment  i la captura
 • La dama, el moviment  i la captura
 • El cavall, el moviment i la captura
 • Coronació del peó
 • Valor de les peces 
 • Jugada errònia
 • Escac al rei 
 • Respostes a l’escac al rei: moure el rei, capturar la peça amenaçadora, interposar una peça al mig

  Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • Joc dels escacs: Moviment del rei. Partides de peons i reis. Normes establertes.
 • Joc dels escacs: Moviment de la dama. Partides de peons i dames. 
 • Joc dels escacs: Partides de peons dames i reis.
 • Joc dels escacs: Moviment de l’alfil. Partides de peons i alfils. 
 • Joc dels escacs: Partides de peons, alfils i reis.
 • TIC: Moviment del cavall. https://www.ajedrezeureka.com/
 • Joc dels escacs: Partides de peons i cavalls. 
 • Joc dels escacs: Partides de peons, cavalls i reis.
 • Llengua: Creació d’un conte per parelles protagonitzat per les peces d’escacs. Lectura del conte a la resta del grup.
 • Matemàtiques: Valor de les 6 peces. Càlcul mental amb el valor de les peces.
 • Matemàtiques: Sudokus amb les peces.

3r de primària

   Continguts escaquístics

 • Escac i mat
 • Evitar l’escac i mat
 • Combinació de mat 
 • Ofegat
 • Anotació a la planella
 • Mats bàsics: rei i dues torres contra rei (mat l’escaleta)
 • Mat bàsics: rei i dama contra rei (mat del petó)
 • Mat bàsic: rei i una torre contra el rei (mat de les mans juntes)
 • La doble amenaça
 • Raigs X

 Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • Joc dels escacs: Escac i escac i mat. Situacions a l’escaquer.
 • Joc dels escacs: Coronació del peó.
 • TIC: Aplicació Jclic, joc a la site d’escacs FEDAC (avaluació diagnòstica). Partides a la plataforma KidChess.
 • Joc dels escacs: Partides de torres contra sis peons.
 • Joc dels escacs: Repàs dels continguts anteriors: l’escaquer, moviment de totes les peces, escac i escac i mat, coronació del peó. 
 • Llengua: Comprensió lectora i oral amb informació dels campions dels món d’escacs.
 • Joc dels escacs: Desenvolupament inicial de les peces al començar la partida.
 • Joc dels escacs: Partides amb totes les peces.
 • Llengua: Joc de capturar paraules.
 • Joc dels escacs: L’enroc. Normes de quan es pot fer i quan no. 
 • Joc dels escacs: Tècnica de l’escac i mat amb dues torres. 
 • Joc dels escacs: Anotació  de l’inici d’alguna partida (10 jugades) en la planella.
 • Joc dels escacs: Captura al pas. 
 • Matemàtiques: Resolució de problemes d’escac i mat en una jugada. 
 • Matemàtiques: Canvis iguals i desiguals 

4t de primària

   Continguts escaquístics

 • Repàs dels 3 escacs i mats bàsics
 • Captura al pas del peó
 • L’enroc. Tipus d’enroc. Condicions de l’enroc
 • Mats simples. Com evitar l’escac i mat
 • La descoberta
 • La clavada

 Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • TIC: Aplicació Jclic, joc a la sites FEDAC (avaluació diagnòstica).
 • Joc dels escacs: Nomenclatura dels escacs. Anotació de tota una partida en la planella.
 • Joc dels escacs: Rei ofegat. Esquemes d’ofegat. Evitar l’ofegat.                  
 • Joc dels escas: Repàs de la captura al pas del peó. 
 • Llengua: Joc de capturar paraules.
 • Joc dels escacs: Tipus de jugades: atac, defensa, errònia i posicional.
 • Joc dels escacs: Reproducció de partides breus, insistint en el desenvolupament i en el mig joc.
 • Llengua: Comprensió lectora i oral de textos amb informació sobre els campions dels món d’escacs.
 • Joc dels escacs: Taules: per repetició, per 50 moviments sense capturar i per material insuficient.
 • Joc dels escacs: Els 3 escacs mats bàsics: rei i dues torres contra rei, rei i dama contra rei, rei i una torre contra rei.
 • Recursos TIC: Plataforma KidChess.
 • Joc dels escacs: Diferents tipus de combinacions tàctiques: raigs X, atac doble, clavada, atac a la descoberta…
 • Matemàtiques: Resolució de problemes d’escac i mat amb una jugada.

5è de primària

   Continguts escaquístics

 • Repàs de conceptes dels cursos anteriors
 • Mat del passadís 
 • Evitar la doble amenaça 
 • Mat del tub 
 • Evitar els raigs X     
 • Taules per ofegat. Esquemes d’ofegat. Evitar l’ofegat                  
 • Eliminar peces defensores. Eliminar peces atacants

 Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • TIC: Aplicació Jclic, joc al blog escacsdecolors.webnode.es (avaluació diagnòstica) en apartats corresponent al nivell de l’alumne.
 • Joc dels escacs: Repàs de conceptes tàctics anteriors: raigs X, atac doble, claeada i atac a la descoberta. Rei ofegat. Esquemes d’ofegat. Evitar l’ofegat.
 • Joc dels escacs: Repàs dels 3 escacs i mats bàsics: rei i dues torres contra rei, rei i dama contra rei, rei i una torre contra rei.
 • TIC: Moodle d’escacs FEDAC.
 • Geografia: Treball de la longitud i latitud dels països d’origen dels finalistes al campionat del món d’escacs, i de la ciutat on se celebra.
 • Joc dels escacs: Repàs dels conceptes bàsics de l’estratègia als escacs: centralització; desenvolupament de peces; temps, força, espai, mobilitat; estructura de peons; seguretat del rei. Repàs dels dos enrocs (alfils bons i dolents), columnes obertes i semiobertes. 
 • Llengua: Joc de capturar paraules.
 • Raonament lògic: Resolució de problemes d’escac i mat en una i dues jugades. 
 • Matemàtiques: Treball d’àrees de figures planes més comuns amb l’ajuda de l’escaquer (material Jaureguiberri).
 • Joc dels escacs: Campionat d’escacs per nivells (A i B) durant el 3r trimestre. Anotació de les partides a la planella.

6è de primària

   Continguts escaquístics

 • Repàs de conceptes anteriors
 •  Imposar avantatge de material    
 •  Evitar la descoberta i la clavada
 •  Contraatac
 •  Resultats d’una partida. Material insuficient
 •  Taules per repetició

Aprenentatges escaquístics i interdisciplinaris

 • TIC: Aplicació Jclic joc a la site FEDAC (avaluació diagnòstica) en apartats corresponents al nivell de l’alumne.
 • Joc dels escacs: Aproximació a les obertures amb blanques (l’espanyola) i defenses amb negres (més comuna). 
 • Joc dels escacs: Repàs dels conceptes bàsics de l’estratègia als escacs: centralització;  desenvolupament de peces; temps, força, espai, mobilitat; estructura de peons; seguretat del rei. Repàs dels dos enrocs (alfils bons i dolents), columnes obertes i semiobertes. 
 • TIC: Moodle d’escacs FEDAC.
 • Joc dels escacs: Atacs directes al rei al centre i al rei enrocat. 
 • Llengua: Comprensió lectora i oral amb informació dels campions dels món d’escacs: acostament a la història dels campions del món. 
 • Raonament lògic: Resolució de problemes d’escac i mat amb dues i tres jugades. 
 • Matemàtiques: Treball d’àrea del quadrat, el triangle i el perímetre en la construcció d’un escaquer.
 • Joc dels escacs: Reproducció i anàlisi de partides de campions mundials. 
 • Joc dels escacs: Finals de reis i peons. 
 • Joc dels escacs: Anàlisi de les pròpies partides. Planella.
 • Joc dels escacs: Campionat  d’escacs per nivells (A i B) durant el 3r trimestre. Anotació de les partides a la planella.

Educació secundària

A l’etapa de secundària els continguts escaquístics i curriculars es treballen a partir de quatre grans blocs que inclouen també els aprenentatges culturals i esportius.

Bloc 1. Fonaments teòrics i pràctics dels escacs

 • Finalitats del joc
 • Normes i regles bàsiques del joc
 • Moviment i captura de les peces
 • Moviments especials: escac, escac i mat, ofegat, captura del peó al pas, coronació i enroc
 • Les taules
 • Vocabulari d’escacs
 • Valor absolut i relatiu de les peces
 • Control del temps: el rellotge
 • Utilització de la notació algebraica per a la correcta descripció escrita d’una partida d’escacs
 • Reproducció de partides a partir de la seva lectura en notació algebraica
 • Interpretació de diagrames
 • Execució dels mats bàsics
 • Identificació de les fases del joc: obertura, joc mitjà i final
 • Respecte a les normes i regles dels escacs
 • Actitud d’esportivitat, com a jugador i com a espectador
 • Valoració de la notació com a instrument de millora personal en el joc

Bloc 2. Tàctica i estratègia dels escacs

 • Concepte de tàctica i estratègia
 • Principis generals de cada fase del joc: obertura, joc mitjà i final. Transició entre fases
 • Paràmetres d’estimació de la posició
 • Fase d’obertura: aplicació dels principis bàsics d’espai, temps, desenvolupament i enroc. Recerca d’informació sobre les obertures
 • Fase de joc mitjà: utilització i identificació de les combinacions tàctiques bàsiques (clavada, atac doble, desviació i atac a la descoberta); planificació anticipada de les respostes a possibles situacions; ús de criteris que permetin organitzar l’estratègia; aplicació de criteris que permetin prendre decisions quant a la realització de canvis de peces
 • Fase final: resolució de situacions de final elementals. Aplicació de principis bàsics basats en la posició del rei i les peces en joc
 • Resolució de problemes de diversa índole
 • Sistematització dels processos d’anàlisi, reflexió i decisió
 • Actitud crítica front a les decisions preses i assumpció de les responsabilitats que se’n deriven
 • Valoració de la reflexió com a instrument bàsic en la presa de decisions
 • Respecte per les idees dels altres i interès per expressar-ne raonadament les pròpies
 • Valoració del paral·lelisme entre els processos de reflexió en els escacs i en la resolució de problemes de la vida quotidiana

Bloc 3. Educació física i escac

 • Els escacs: esport o joc?
 • Organització esportiva dels escacs. Sistemes de competició. L’Elo. Les competicions en l’entorn pròxim. Tipus de partides: parelles, grups i simultànies
 • La preparació física en els escacs. Importància de la capacitat de resistència aeròbica
 • Els escacs en el temps de lleure
 • Relació entre la tècnica, tàctica i estratègia esportiva en els esports en general i en els escacs en particular
 • Organització i seguiment de campionats interns de diferents característiques
 • Observació i participació en trobades internes i externes d’escacs
 • Anàlisi dels condicionants de gènere en l’esport en general i en els escacs en particular
 • Seguiment d’informació esportiva relativa als escacs en els mitjans de comunicació
 • Aplicació de mètodes adequats de relaxació i respiració com a instruments que facilitin la concentració i l’atenció
 • Respecte i acceptació de les normes i regles
 • Actitud d’esportivitat en el joc
 • Acceptació de les diferències individuals i respecte al joc dels altres
 • Interès per la conservació i bon ús del material
Valoració de l’esport com a marc de relació social i activitat per a realitzar en temps de lleure

Bloc 4. Cultura i escacs

 • Els escacs com a fet cultural
 • Orígens i evolució dels escacs. Curiositats, anècdotes i llegendes
 • Biografies de personatges importants lligats al món escaquístic
 • Modalitats especials dels escacs
 • Frases, cites i proverbis sobre els escacs
 • Capacitats que desenvolupen en les persones les activitats que impliquen un raonament lògic
 • La literatura i els escacs. Els escacs com a objecte literari. Novel·les en què els escacs formen part del fil argumental. Lectura i recensió de textos
 • El cinema i els escacs. Els escacs en el món del cinema. Produccions on els escacs apareixen com a element important. Visió i anàlisi de pel·lícules
 • Les noves tecnologies de l’informació i la comunicació i els escacs. Programari d’escacs i el seu maneig. Les partides en línia. Webs d’interès per gaudir dels escacs i cercar informació
 • Anàlisi d’actituds i valors dels personatges que apareixen en novel·les i pel·lícules on els escacs formen part de la seva temàtica
 • Interès per la lectura de partides realitzades pels grans mestres
 • Curiositat per la influència dels escacs en el desenvolupament de la intel·ligència artificial

Plataformes Online

Els escacs també es poden aprendre i practicar jugant online. Oferim a continuació una selecció de les plataformes online que considerem més adients:

lichess.org

L’apartat “Aprèn” està ple d’autolliçons, i l’apartat “Eines” compta amb un editor de tauler que permet practicar les posicions.

chesskid.com

En aquesta plataforma tenim 97 lliçons per aprendre i ensenyar a jugar a escacs de nivell principiant i mitjà.

kidchess.com

Pàgina web en anglès dedicada a ensenyar el joc dels escacs a infants en un entorn lúdic.

123 ajedrez

Com jugar als escacs
Per a jugar aprenent
Benvinguts al meravellós món dels escacs.

Chess.com

Juga als escacs online gratis en Chess.com amb més de 50 mil·lions de jugadors de tot el món.

Materials

Més enllà de les plataformes online, hi ha a l’abast de les escoles multitud de materials, tant online com offline, per a la didàctica i l’aprenentatge dels escacs. Trobeu tot seguit una selecció dels materials que considerem més rellevants.

 

Videos de Coneixement Elemental de la sèrie “Escacs a l’escola” de’n Juan Jaureguiberry

Conjunt de 16 videos molt visuals i explicats en castellà. La visualització de tots ells et donaran un coneixement per poder jugar partides d’escacs gaudint del joc.

 

Entrena les coordenades de l’escaquer amb lichess

Exercicis pràctics per aprendre a jugar a Escacs

Practica mats bàsics i minipartides

Minijoc Descripció
El joc dels peons
Posició inicial del joc del peó
Cada costat té una línia de peons. Els peons es mouen com als escacs, és a dir, el peó es mou cap endavant una casella (opcionalment dues caselles en el seu primer moviment) i captura en diagonal cap endavant una casella substituint la peça de l’adversari. Les blanques van primer. La primera persona que arriba a l’altre costat és la guanyadora. També guanyes si és el moviment del teu oponent i no li queden cap moviment.
Més detalls i vídeo
El joc dels peons amb un rei
Joc de peons amb la posició inicial dels reis
Aquesta és una extensió del joc dels peons. S’afegeix un rei a la seva casella inicial darrere de la línia de peons. El rei pot moure una casella en qualsevol direcció. La primera persona que arriba a l’altre costat amb un peó o un rei és el guanyador. També pots guanyar si captures el rei del teu oponent. Tingueu en compte que el rei és una peça poderosa al final del joc i hauria de ser avançat.
Més detalls i vídeo (3:39)
Alfil v 3 peons
Bishop contra Tres Peons Posició inicial
Introduïm l’alfil que es mou en diagonal qualsevol nombre de caselles. Col·loca l’alfil a la fila posterior davant de tres peons adjacents sense atacar-los. El bisbe es mou primer. Els peons guanyen si un arriba amb seguretat a l’altre extrem. L’alfil guanya si captura tots els peons. Tingueu en compte que l’alfil ha de tenir cura de no ser capturat per un peó. Arribar amb seguretat significa arribar a l’altre extrem sense ser capturat immediatament.
Més detalls i vídeo
Torre contra 5 peons
Torre contra Cinc Peons Posició inicial
Introduïm la torre que es mou ortogonalment (amunt, avall, dreta, esquerra) qualsevol nombre de caselles. Col·loca la torre a la fila posterior el més lluny possible de cinc peons adjacents. Un peó es mou primer. Els peons guanyen si un arriba amb seguretat a l’altre extrem. La torre guanya si captura tots els peons.
Més detalls i vídeo
Caça del rei definitiu
Aquest és un exercici de tota la classe que manté els nens concentrats perquè es tornen per demanar un moviment. La posició inicial de les blanques és la mateixa que als escacs. Les negres només tenen un rei solitari a la seva casella inicial e8. El blanc, jugat pels nens, intenta fer escac i mat (o capturar el rei) El negre, interpretat pel professor, intenta posar-se en un punt mort (o arribar a una posició en què no hi hagi caselles segures perquè el rei negre es mogui).
Duel de discoteca
Peó contra Cavallers
La història és que 8 adolescents (peons) volen anar a una discoteca però han de passar 2 guàrdies de seguretat (cavallers). L’objectiu és aconseguir el major nombre possible de peons a l’altre costat. Un cop un peó ha arribat al final no es pot capturar. Jugant dues partides, el guanyador és la persona que ha aconseguit més peons.
Més detalls i vídeo
Escacs de tornada a casa
Escacs de tornada a casa
Les peces no es troben a les seves caselles inicials. Moure’s alternativament, l’objectiu és moure les peces de nou a les seves caselles inicials. Les peces no poden moure’s més enllà de la línia mitjana. Abans de jugar a aquest joc, és un bon exercici comptar el nombre mínim de moviments que requereix cada peça i després planificar el joc de manera que les peces no interfereixin entre si.
Més detalls i vídeo
Escacs perdedors
Posició inicial dels escacs
El propòsit d’aquesta variant clàssica d’escacs és perdre totes les teves peces. El rei no té cap estatus especial. Si és possible una captura, és obligatòria. Si hi ha més d’una captura disponible, podeu triar quina peça capturar. El joc acaba quan un bàndol s’ha quedat sense totes les seves peces o quan el següent jugador no té moviments, en aquest cas el jugador amb menys peces és el guanyador. Aquest joc és bo per mirar cap endavant seqüències forçades de captures.
Més detalls i vídeo
Escacs progressius
Posició inicial dels escacs
El propòsit d’aquesta variant d’escacs és aconseguir escac i mat. La característica especial és que el nombre de moviments augmenta cada torn. Les blanques juguen primer i fan una jugada. Aleshores les negres juguen dos moviments. Aleshores les blanques juguen tres moviments, i així successivament amb una progressió de moviments creixents. Donar un xec acaba una seqüència. Aquest joc anima a mirar endavant les oportunitats d’escac i mat.
Més detalls i vídeo

Llibres de text Juga i aprèn

      Llibres de text d’escacs per a l’escola, classificats per nivells. Es poden descarregar en pdf de manera gratuïta.

Gamificacions amb escacs (Geniallys)

Jugar és un gran motivador de l’aprenentatge. Posem a l’abast de tothom un conjunt de jocs que plantegen als alumnes reptes i proves a superar al voltant del món dels escacs.


Problemes d’escacs i mat en una jugada

Plataforma gratuïta i en obert per practicar les habilitats escaquistes i el pensament crític. Presenta problemes d’escac i mat en una jugada, escac i mat en 2 jugades… amb diferents graus de dificultat.

Cançons didàctiques grup Tocada Movida

Promocionades pel Departament d’Educació i Federació Catalana d’Escacs en els cursos de formació per mestres.

 

Cançons d’escacs en català

El peó

L’Alfil

Plataforma lichess. Aprendre Escacs Jugant!

Aprenentatge del joc dels escacs amb ajuda de les TIC. Cada Bloc disposa d’unes lliçons a on has de superar uns exercicis de manera que pots aconseguir com a resultat 1 Estrella, 2 Estrelles i 3 Estrelles tot depenent dels moviments que utilitzis per capturar les estrelles escampades per l’escaquer. Quants menys moviments facis, més estrelles aconseguiràs com a resultat final. Utilitzant el pensament de manera adequada és possible aconseguir 3 estrelles per a cada bloc.

T’atreveixes a fer-ho?

 

Com es mouen les peces – 8 lliçons  principiant
Com es mouen les peces
Guanyar la partida – 5 lliçons
Guanyar la partida
Primeres jugades – 5 lliçons
primeres jugades
Guanyar gràcies a la tàctica – 10 lliçons
Guanyar gràcies a la tàctica
Apertures clau – 8 lliçons
obertures clau
Finals avançats – 5 lliçons
Finals avançats
Jugar la partida- 12 lliçons  principiant
Jugar la partida
Capturar peces – 8 lliçons
capturar peces
Aconsegueix el màxim de les teves peces – 7 lliç.
Aconsegueix el màxim de les teves peces
Jugades impositives – 5 lliçons
jugades impositives
Triar la millor jugada – 8 lliçons
Triar la millor jugada
tàctiques avançades – 5 lliçons
tàctiques avançades
Principis bàsics de l’obertura- 6 lliçons principiant
Principis bàsics de l'obertura
Atacar el rei – 7 lliçons
Atacar el rei
Comprenent els finals – 7 lliçons
Comprenent els finals
Llegir el tauler – 7 lliçons
Llegir el tauler
Activa les teves peces – 10 lliçons
Activa les teves peces
Patrons dels finals – 7 lliçons
Patrons de la fin

L’equip impulsor d’eskcmat.cat ofereix formacions i tallers a mida per a totes aquelles entitats i escoles que es vulguin iniciar en els escacs educatius o bé ampliar els seus coneixements.
Si hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Taller com crear material d’Escacs Educatius per Ed. Infantil

Material per treballar als cursos 1r, 2n i 3r de Primària